Privacybeleid

1. Intro
Aptco Group respecteert uw privacy en rechten bij het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Wij zijn transparant over welke gegevens wij verzamelen en waarom. Wij beschermen uw gegevens als een waardevol bezit. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van en over u verzamelen, direct of indirect, en hoe wij deze gebruiken.

2. Welke gegevens verzamelen wij?
Aptco Group kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier van Aptco Group. Aptco Group kan de volgende (niet-specifieke) persoonsgegevens verwerken:
● Uw voor- en achternaam
● Uw adresgegevens:
● Uw telefoonnummer
● Uw e-mailadres
● Naam en adres van het bedrijf waar u werkzaam bent
● Uw IP-adres
● Gegevens over de producten en diensten die u heeft afgenomen

3. Verschillende manieren waarop wij uw gegevens verzamelen
U kunt uw persoonsgegevens op verschillende manieren delen met Aptco Group, waaronder, maar niet beperkt tot:
● Het kopen of huren van een product of dienst via Aptco Group
● Uw correspondentie met Aptco Group over een product of dienst, bijvoorbeeld vragen over levering, installatie of facturatie
● Het contact opnemen met medewerkers van Aptco Group via e-mail, telefoon of brief
● Het abonneren op mailings van Aptco Group
● Het deelnemen aan beurzen, evenementen, webinars, trainingen, etc.
Porometer kan uw persoonsgegevens ontvangen indien u klant bent van Aptco Group, een aan Aptco Group gelieerde onderneming of een door Aptco Group overgenomen onderneming. Aptco Group kan ook databases met persoonsgegevens kopen, maar alleen via derden die ook onder de privacywetgeving vallen. Als u niet wilt dat Porometer persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf aan ons hebt doorgegeven, kunt u ons dat laten weten via info@aptco-group.com

4. Waarom zijn uw gegevens noodzakelijk?
Aptco Group verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan Aptco Group uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst. Andere doeleinden kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:
● Het bieden van de mogelijkheid om artikelen te bestellen via de website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
● Het verwerken van uw bestelling en/of u informeren over de status daarvan.
● Het geven van advies en ondersteuning bij het gebruik van apparatuur die u bij ons heeft gekocht
● Het optimaal reageren op een klacht die u heeft
● Het u, met uw toestemming, optimaal informeren over nieuwe producten, aanbiedingen of diensten
● Het, met uw toestemming, met u communiceren door het versturen van elektronische nieuwsbrieven.
● Het inschrijven voor een evenement, training, webinar, etc.

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Aptco Group bewaart alleen minimale (niet-specifieke) persoonsgegevens en niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. U kunt te allen tijde eisen dat uw gegevens worden verwijderd.

6. Delen met anderen
Aptco Group verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden (vervoerder, onderaannemer, …) als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw contract, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
● Gelieerde of moedermaatschappijen van Aptco Group
● Leveranciers van Aptco Group
● Medewerkers van Aptco Group
De medewerkers van Aptco Technologies zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw privacy te respecteren.

7. Versturen van mailings
Aptco Group verstuurt mailings via mailingtools van derden die ook onder de privacywetgeving vallen. Deze mailings worden voornamelijk verstuurd om u te informeren over nieuwe producten of diensten, om u uit te nodigen voor evenementen en webinars, of het versturen van tevredenheidsonderzoeken;…

8. Websites
Aptco Group heeft verschillende websites. Op deze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip waarop u de site heeft bezocht en gegevens die uw browser meestuurt. Aptco Group maakt verder geen gebruik van deze informatie en deze wordt niet doorgegeven aan derden.

9. Google Analytics
Aptco Group maakt gebruik van Google Analytics, Adwords en Search Console om te onderzoeken hoe gebruikers de website gebruiken en om de effectiviteit van Adwords in de zoekresultaten van Google te evalueren. Google gebruikt deze informatie om rapporten over het websitegebruik en de effectiviteit van campagnes aan Aptco Group te kunnen verstrekken. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aptco Group heeft hier geen invloed op, maar geeft Google geen toestemming de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

10. Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens altijd opvragen, laten wijzigen en u heeft desgewenst het recht om vergeten te worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@aptco-group.com en daarna worden uw gegevens uit onze bestanden verwijderd.  Als u niet langer wilt dat wij u uitnodigingen, mailings of andere informatie sturen, kunt u ons dat laten weten via de afmeldfunctie onderaan deze mailings of via info@aptco-group.com

11. Opslag van uw gegevens
Aptco Group kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens namens Aptco Group door een cloud service provider kunnen worden verwerkt en op verschillende locaties kunnen worden opgeslagen. Aptco Group heeft contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en beveiligingseisen op te leggen aan cloud service providers, waaronder de eis dat uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden.

12. Beveiliging
Aptco Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op met Aptco Group via info@aptco-group.com.