Chemische samenstelling

Hoe kunnen we u helpen?

Ben je bezig met chemische samenstelling? Wij kunnen je helpen met de juiste oplossing voor jouw toepassing

Praat met een expert

Chemische samenstelling

EDX of EDS (energy-dispersive x-ray spectroscopy) biedt een krachtige analytische uitbreiding van de standaard beeldvormingsmogelijkheden van elektronenmicroscopie. Naast de bekende eenpuntsanalyse kan de krachtige software onder andere oppervlaktescans en lijnscans uitvoeren. Hiermee kan de homogeniteit of chemische samenstelling van een oppervlak worden onderzocht of kunnen verontreinigingen op (sub)micron schaal worden gedetecteerd. Lijnscans zijn vooral interessant voor het bestuderen van de hechtingseigenschappen, laagdikte of aanwezigheid van verontreinigingen van een coating op dwarsdoorsneden van monsters.

Alle modellen binnen de Thermo Phenom desktop SEM reeks kunnen worden uitgerust met een EDX module. Naast de point & ID, linescan en elemental mapping softwaremodules beschikt het vloermodel Thermo Axia ChemiSEM over Live Color Imaging waarbij analytische informatie synchroon met het elektronenscanproces wordt verzameld. Deze wordt dan gepresenteerd in de vorm van extra kleurinformatie bovenop het conventionele grijswaardenbeeld. Met andere woorden, de EDX-elementenanalyse werkt altijd op de achtergrond en op elk moment kunnen deze gegevens bovenop de standaard SEM-beelden worden weergegeven.

De verschillende modellen binnen de Thermo Phenom ParticleX reeks zijn uitgerust met speciale softwaremodules die beeldvorming en EDX combineren voor volledig automatische analyse op het gebied van Technische Reinheid, Additieve productie, Batterijen, Staal en Gun Shot Residu analyse. Deze apparaten kunnen continue routineanalyses uitvoeren of bijvoorbeeld overdag worden gebruikt voor R&D-doeleinden en ‘s nachts automatisch standaardanalyses uitvoeren.

Download hier onze application notes